Portfolio

Några av de erfarenheter som jag har fått under åren.
   

Mentor

Mentor till unga UF-företagare, med inriktning grafisk design. Varit stöttepelare och hjälp till att strukturera upp deras arbete.    

Adoption

Styrelsemedlem gällande frågor kring adoption på Gotland. Även ansvarat för den lokala tidningen.    

Teknisk Ansvarig

Har varit ansvarig för den tekniska delen vid olika sport arrangemang, som t.ex
  • Enduro
  • EM i bangolf
  • 3 -dagars orientering
  • Badminton
  • Baltic Cup
 

Prisad kulturkatalog

År 2001 fick jag en utmärkelse för den gotländska kulturkatalogen, där jag presenterade de lokala artisterna.  

Projektuppbyggnad

Var med och bygga upp ett arrangemangskontor som skulle hjälpa till vid olika arrangemang inom idrotten.