Policy för personuppgiftshantering

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss på Bildnet.info. Det är därför viktigt för oss att skydda dina  personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

 

Du kan läsa mer här om vår policy