Adoptionsfrågor

Styrelsemedlem

0
51

På Gotland finns det en förening som hjälper och informerar om adoption. Jag var styrelsemedlem i föreningen och ansvarade för föreningens tidning. Jag vara också med på olika aktiviteter som Gotlands adoptionsförening anordnade. Vid något tillfälle, representerade jag Gotland i dessa frågor vid stora events.

Gör din röst hörd

Skriv din kommentar
Skriv ditt namn här