Inlägget gjort

14 dagar

Det är 14 dagar på det nya jobbet och tycker att det fungerar bra. Alla är vi barn i början med nya utmaningar. Just nu är det information som gäller och försöka hitta rätt person att kontakta, det är  inte alltid så lätt. Många har ändrat befattningar eller så har dom slutat och gått vidare med andra uppgifter. Men ingen har sagt att det ska vara lätt.