Byggnader / Stad

Föremål som är stilla, är alltid tacksamt.